Per aire

Mànegues per la succió i descàrrega de fums, gasos, pols, serradures,...

Utilitzades en la indústria tèxtil, fusteries, etç. Bona resistència a l'abrasió i molt flexibles.

Mànega de PVC amb espiral de PVC rígid Mànega de poliuretà cobrejat (pot ser antiestàtica). Per materials molt abrasius. Tres gruixos disponibles.

Mànega amb teixit de fibra de vidre molt flexible i autoextingible, amb espiral d'acer soldada al teixit.

Soporta altes temperatures i virutes de soldadures.