Alimentaria amb espiral metàlic interior

Mànega reforçada de PVC amb espiral d'acer interior. Resistent a diversos productes químics i apte per drenatges i neteges amb líquids alimentaris o industrials.

Serveix per a fer el buit.