Estribera Americana

Paviment antilliscant per a usos industrials o en la construcció: rampes, ascensors,...

Es presenta en rulls de 1400x10000mm. Possibilitat de tall