Aigua/Aire: 10 i 20 bars

Presscord, tubigoma, bandelada i amb espiral de ferro

Tubs fabricats en cautxú NR/SBR amb trenat sintètic interior de gran resistència.

Utilitzats en aplicacions agrícoles i industrials, adequats per compressors, obres públiques i productes químics no agressius