cartró comprimit / feltres

. Planxes de cartró comprimit sense amiant, fabricat a partir de fibres i minerals d'aramida i mescla de NBR d'alt contingut, grafitades o no i amb o sense inserció metàl.lica. Resistents a l'aigua, vapor i olis. Per altes/mitges temperatures i pressions

 

 

 

. feltre de llana/viscosa de diferents calitats, espessors i amples. Disponible amb i sense adhesiu.