Paviment alveolar

Paviment moldejat de cautxú pur, aguanta temperatures extremes, antilliscant, adequat per amortiguar i aillar zones de molt trànsit.

De fàcil instal·lació i neteja. Per cuines, bars, vaixells...

Alçada de 22mm. Plaques de 1500x1000mm. També en losetes . Color negre.