Perfils quadrats

Perfils quadrats o rectangulars en silicona compacta d'uns 65 ºSH en color translúcid. A partir de 0.5mm fins a 75mm de gruix i amples de 1mm fins a 150mm.

Mides especials a consultar.

 

També podem demanar la fabricació de malles i teixits impregnats en PTFE, així com fulles de cocció i zone-tapes de diferents mides.