Hidrocarburs

A partir de diàmetre 6mm

Tub fabricat en cautxú NBR negre llis resistent als hidrocarburs, olis i grasses minerals. Temperatura màxima 100ºC

Utilitzat en cisternes, vaixells, gasolineres, ...

Per a l'aspiració disposem del mateix tub amb espiral d'acer a partir de 25mm de diàmetre interior.