Estribera triangular

Paviment antilliscant per a usos industrials. Bon aïllant acústic i amb excel.lent propietats amortidores de vibracions. Bona superfície de càrrega i descàrrega, utilitzada en cabines de vehicles, taules d'eines, interior d'amaris,...

 Es presenta en rulls de 1.20m d'alçada.