Goma sola

SBR
 
És el cautxú comercial més utilitzat.
S'utilitza per molts aplicacions: juntes, vàlvules, suports. Per instal.lacions sense agressió química. Bona resistència a l'envelliment i a l'aigua, poca per olis i dissolvents.
 
N'hi ha amb teixit  de cotó intercal.lat i també amb fibres metàl.liques per a usos més abrasius.