Esponjós

Perfils de cautxú natural en negre (altes colors disaponibles). Duresa standard 15-20ºSH (diferents dureses segons client)
Possibilitat de fabricar.ho en EPDM, silicona, neoprè i nitril.