Neoprè

CR

Molt bo per a juntes de dilatació en la construcció, amortiguació, per topes i juntes d'estanqueitat.

Bon comportament a l'abrassió i envelliment, en ambients marins però amb resistència mitja a àcids i olis.