Materials abrassius

Mànegues per succió i impulsió de materials molt abrassius

Fabricat en cautxú NR resistent a l'abrassió, amb trenat sintètic molt resistent i espiral d'acer.

Per aspiració i impulsió de materials com el ciment, sorra, formigó, etc.